Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Idrott och hälsa åk 4 - HT-17

Skapad 2017-09-14 20:57 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att... Kursplanens centrala innehåll. Arbetsbeskrivning: Såhär ska vi arbeta: Under terminen kommer vi att (individuellt och i grupp) prova och träna på olika sätt att röra oss inomhus och utomhus under olika årstider i bollsporter, koordination, balans, styrka , kroppskontroll, testa olika redskap i gymnastik, friidrott och fysiska aktiviteter. Vi ska också få röra oss i takt till musik och rytmik där tränar vi vår koordinationsförmåga och taktkänsla samt olika danssteg. Vi ska utveckla våra förmågor på olika sporter och öka kunskaperna i betydelsen av hälsa och livsstil.

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt med tidpunkt i grunda lektionskunskaper som är engagemang, lyhörd, samarbete, laganda, deltagande och positiv energi osv.

 

Vi kommer att försöka att få en varierad undervisning samt utmanande och roliga lektioner.

Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten. Dessutom vi jobbar tillsammans med att skapa rutiner och spelregler i idrottshallen och göra olika diskussioner i fair play område för att öka arbetsro och lusten att delta lektionerna för att undervisningen fungerar så bra som möjligt samt blir så rolig och effektiv som möjligt för alla.

 

I början av höstterminen har vi en olika roliga aktiviteter och olika friidrottsgrenar. Då koncentrerar vi oss på olika friidrottsgrenar. I veckan 37 den 12/9 på tisdag har vi  skoljoggning på Ättekullaskolan och deltar i arrangemanget. Därefter i veckan 39 den 28/9 på torsdag har vi en friidrottsdag på Heden. Därefter i de veckorna 40,41,43 börjar vi inomhus i Kina gympasal och då har vi olika bollsporter (innebandy, fotboll, handboll) och roliga aktiviteter samt vi ska diskutera Fair play vi ska lära oss de grundläggande regler som vi behöver vissa upp när vi utövar sport eller deltar i idrottstävlingar och hur man ska bete sig vid olika inställningar. I veckan 42 har vi en teorilektion då får vi del 1 av förebyggande insatser. Efter höstlov i veckan 45 fortsätter vi med att spela handboll. Därefter i veckan 46 och 47 har vi dans och rörelse till musik där vi utvecklar vår förmåga att anpassa våra rörelser till musik efter takt och rytm dessutom har vi ett skriftligt/muntligt prov. Därefter i veckan 48 och 49 har vi gymnastik och Multiboll och i veckan 50 den 14/12 på torsdag har vi  en avslutande turnering tillsammans med åk 5 och 6 på Norrehedsgympahallen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 4-6

Grovmotorik och rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Hantera nödsituationer på land och i vatten
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: