Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texttyper, ofta förstärkta med bild

Skapad 2017-09-15 08:03 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Använd gärna denna mall när ni gör ett arbete där ni kombinerar text + bild. Det går utmärkt att använda inom andra ämnen också det är bara att lägga till de ämnesspecifika målen,
Grundskola 7 – 9 Bild Svenska
Vi möts av olika texttyper hela tiden! De skrivs på olika sätt beroende på vad syftet är och för att förstå hur de är uppbyggda ska du få pröva att skriva själv!

Innehåll

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Mål ur kursplanernas syftesdel

Centralt innehåll vi ska arbeta med

Konkretisering av målen

Du skall kunna skapa en text. Ibland gör du en illustration och design till i valfri teknik. Du skall välja rätt texttyp. Du skall kunna visa mig både en korrekt och om så krävs inlevelsefull svenska i din text.

Du skall också kunna välja en passande layout/design/illustration till texten.

Du skall kunna ge och ta emot respons för att kunna bearbeta och förbättra din text, både vad gäller innehåll och form.

Bedömning

Bedömningen görs av din färdiga text och när det är aktuellt, i kombination med din layout.

Jag tar också hänsyn till hur du aktivt har arbetat för att medvetet förbättra din text.

Undervisningen

Du ska få genomgång av hur man skriver aktuell texttyp. Du skriver en tankekarta, skriver din text, ger och får respons, bearbetar och skickar sedan in det färdiga resultatet.

Uppgifter

 • Att göra en intervju

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bl
LPP mall

GA svenska Lgr 11 Att skriva olika texttyper och illustration

Bedömningen avser att kunna skapa olika texttyper, ibland kombinera med illustration och att kunna ta och ge respons.
 • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Att kunna producera texter som är grammatiskt korrekta och passar till det givna ämnet. Sv
Eleven behöver utveckla vidare att kunna skriva olika slags texter och använda språkliga normer som hjälp för att göra texten tydlig.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Att kunna skriva texter med ett varierat språk och använda sig av olika beskrivningar och berättargrepp. Sv
Eleven behöver utveckla vidare att få med enkla beskrivningar som gör texten tydlig för läsaren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ny aspekt
Att kunna visa att man kan välja en teknik/design som passar till den text som man skrivit. Sv
 • Sv  E 9
Eleven behöver utveckla vidare att välja bilder som gör koppling text - bild tydlig.
Genom att kombinera olika texttyper med estetiska uttryck, så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper med estetiska uttryck, så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper med estetiska uttryck, så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap
Ny aspekt
Att kunna ge respons och kunna bearbeta utifrån respons Sv
Eleven behöver utveckla vidare att kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycks-fullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: