Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 1: Ledarskap

Skapad 2017-09-15 08:32 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
I kursen Ledarskap och Organisation jobbar vi oss genom sex teman. Det första är Ledarskap. Efter att vi nu haft genomgångar, läst texter, sett filmer, diskuterat, genomfört intervjuer osv är det nu dags för en skriftlig examination.

Innehåll

Examination 1: Ledarskap

Du skall nu forska vidare om samt skriva en individuell reflektion kring de områden vi berört på temat Ledarskap.

1. SYSKONROLLEN:

Du har tagit del av några teorier kring platsen i syskonskaran. Läs på mer om detta. Berätta om din plats i familjen. Hur tycker du att din placering påverkat dig? Hur tror du att det kommer att påverka ditt framtida yrkesliv? Hur tänker du kring personer i din omgivnings syskonroll?

http://www.tidningenkarriar.se/Arkivet/2005/2/Storasyskon-blir-chefer/

2. GENUS:

Vi har studerat genusperspektivet och ledarskap. Läs på mer om detta ämne. Tycker du att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap? Vilka isf? Om inte – vad beror detta på? Koppla till forskning på området. Varför finns det färre kvinnliga chefer? Beskriv och diskutera termerna glastaket, glasklippan och tokenism. Hur tycker du att vi skall göra för att främja jämställdhet på detta område?

http://www.dn.se/ekonomi/ingen-skillnad-pa-manligt-och-kvinnligt-ledarskap/

3. PERFEKTA LEDAREN:

Berätta om en ledare som du ser upp till och beundrar. (Det kan vara en idrottsledare, någon arbetsgivare du haft, en lärare osv.) Vad gjorde/gör personen för att passa in på beskrivningen? Beskriv ledarstilen utifrån teorier vi gått igenom så att det ej bara blir tyckande.

http://www.ledarstil.se/

4. DU SOM LEDARE:

Vem är du i en grupp? Är du en ledartyp? Vilken sorts ledare skulle du vilja vara om du var chef? Vilken ledarstil förespråkar du? Använd korrekta begrepp. (Repetera i anteckningar/PP & läroboken, samt andra källor.) Varför? Vad hos dig begränsar dig som ledare? Vilka saker behöver du jobba på & utveckla för att bli en bra ledare? Hur skall du göra för att åstadkomma detta? Vilka saker hos dig är en tillgång i ledarrollen?  

5. LEDARSKAP & KULTUR:

Vi har berört ledarskap i olika kulturer. Jämför Sverige med andra länder. Hur ser det ut? Vilka likheter finns? Vilka skillnader finns? Varför? Använd korrekta begrepp. (Om du själv har ursprung i ett annat land har du här ett ypperligt tillfälle att koppla till det landet.)

Glöm inte att skriva ditt namn på arbetet.

Sist lägger du en källförteckning. Vill du kan du även referera till källorna i texten.http://images.clipartpanda.com/presentation-clipart-boss_with_pointer_giving_presentation_0521-1005-1219-0216_SMU.jpg
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: