👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 7-9 Gantofta Skola

Skapad 2017-09-15 09:11 i Gantofta skola Helsingborg
Här hittar ni de kunskapskrav som finns för slutbetyget i åk 9.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - kunskapskrav åk 9

Rörelse

E
C
A
Delta
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten och situationen.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten och situationen.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten och situationen.
Takt och rytm
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så det passar bra till musiken.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så det passar mycket bra till musiken.
Simma
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
---
---

Hälsa och livsstil

E
C
A
Mål och plan för träning
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett bra sätt.
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett mycket bra sätt.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Förebygga skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett mycket bra sätt.

Friluftsliv och utevistelse

E
C
A
Anpassa friluftsaktiviteter
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett ganska bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett mycket bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Orientera sig
Du kan orientera ganska bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Du kan orientera bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Du kan orientera mycket bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Nödsituationer
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.
---
---