Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Kritiskt tänkande

Skapad 2017-09-15 09:31 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
I dagens samhälle har olika media en stor påverkan på barns uppfattningar kring vad som kan vara sant eller falskt. Det är därför viktigt att barnen utvecklar ett Kritiskt Tänkande, för att kunna, vilja och våga ifrågasätta och ställa frågor om sin omvärld.

Innehåll

Bakgrund

I dagens samhälle har olika media en stor påverkan på barns uppfattningar kring vad som kan vara sant eller falskt. Det är därför viktigt att barnen utvecklar ett Kritiskt Tänkande, för att kunna, vilja och våga ifrågasätta och ställa frågor om sin omvärld.

Syfte

Barnen ska utveckla ett kritiskt tänkande till information och media, samt kunna, vilja och våga ifrågasätta andra (barn, pedagoger och vårdnadshavare).

Metod

- Introducera kritiskt granskande genom olika experiment, ställa otrovärdiga hypoteser, filosofiska samtal, synliggöra lustiga och fantasifulla bilder.
- Skapa olika mötesplatser för barnen att diskutera sann och falsk fakta.
- QR-koder uppsatta i rummen, där barnen får upptäcka/leka detektiv  i rummen och ställas inför utmaningar.
- Vi pedagoger ställer följdfrågor till barnen och uppmuntrar barnen att fundera själva, samt hur de ska ta reda på information.

Dokumentation

Arbetet dokumenteras genom fotografi, observationer och text. Unikum, barnens lärloggar och dokumentation i lokalerna.

Utvärdering/Uppföljning

Arbetet utvärderas på gemensamma PU-tider, reflektionstid, teammöten och på unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: