Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff Gold A: Animals

Skapad 2017-09-15 09:48 i Palmbladsskolan Uppsala
Tema Animals i Good Stuff
Grundskola 6 Engelska
Unit Animals We just love our animals, don´t we? They can be fun and exiting or cute and cuddly. Some of you probably have a pet at home or think that wild animals are interesting to watch and learn about. In this chapter you will read and listen to texts about different kinds of animals. Maybe you will learn something new?

Innehåll

Konkreta mål

Du lär dig:

 • nya ord och fraser inom temat ”animals” 
 • fakta om olika djur, både vilda och tama.
 • läsa, berätta och skriva om djur och husdjur.
 • jobba med substantiv i singular och plural

Arbetssätt/undervisning

För att nå de olika målen kommer vi att:

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Good Stuff (kapitlet Animals).
 • arbeta i workbook och med olika extra uppgifter.(hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser samt muntliga övningar).
 • se på kortare filmklipp både om djur och grammatik.
 • läsa och sammanfatta information om olika djur och presentera dessa i mindre grupper.

Alla förmågor tränas (tala, höra, läsa, skriva) men med fokus på muntlig förmåga samt att uttrycka sig i skrift.

Tillämpning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga övningar.
 • muntliga och skriftliga läxförhör.
 • ett sammanfattande kapitelprov med fokus på att kunna använda de nya orden men även viss textkunskap.
 • en muntlig presentation i mindre grupp.
 • en skriftlig presentation om ett djur

Matriser

En
Unit Animals

E
C
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydligt och enkelt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Muntlig förmåga
Att kunna formulera sig i muntliga framställningar och samtal.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord och fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Att kunna formulera sig i skriftliga framställningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.

En
Kunskapskrav engelska åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: