👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsmulle

Skapad 2017-09-15 09:51 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi är en certifierad mulleförskola i samarbete med friluftsfrämjandet. Varje läsår kör vi en mulleskola som är upplagt på tio tillfällen. 5 gånger på hösten och 5 gånger på våren.

Innehåll

Nuläge

Vi är en certifierad mulleförskola. 

Vi riktar Mulleskolan till de äldsta barnen på förskolan.

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om naturens olika kretslopp och hur vi påverkar den.

 

Syfte

Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om våra djur och vår natur då ökar förståelsen hos barnen att de ska värna om sin närmiljö och sin hälsa.

 

Genomförande

Alla barn födda 2013 kommer att deltaga i Mulleskolan under detta läsår. 

Vi går till skogen 5 tisdagar under hösten och 5 tisdagar under våren. 

Vi kommer att följa "Mullebjörkens" års växlingar. 

Under läsåret kommer barnen att få bekanta sig med Skogsmulle och Skräplisa. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder våra ipads som verktyg för dokumentation

Ansvar

Huvudansvaret har Skogsmulle utbildade Milla Jäderberg-Elofsson och Ingela Eklund

Uppföljning

Vi följer upp efter varje tillfälle med barnen samt gör en utvärdering efter avslutad Mulleskola. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016