Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan bygga

Skapad 2017-09-15 10:26 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Vi arbetar med bygg, konstruktion och skapande.

Innehåll

Syfte och mål

 • Vi vill stärka sammanhållningen i gruppen.
 • Barnen ska utveckla sin samarbetsförmåga - att ge uttryck för egna tankar, att lyssna och att kompromissa.
 • Barnen ska utveckla sin skapande förmåga.
 • Barnen ska kunna se ett samband - en konstruktion från början till slut = matematik!
 • Vi vill att barnen utvecklar ett teknikintresse.
 • Barnen ska utveckla sin finmotorik.

Metod

 • Utifrån materialet från Natur & Kultur med aktivitetskort i förskolan så kommer vi bygga, konstruera och skapa.
 • Vi har tekniklådor med färdigt material där vi kan experimentera och bygga.
 • Vi använder färg för att måla och skapa.
 • Vi har sagostunder med konkret material (De mäktiga fem) för att förstärka upplevelsen och inlärningen.
 •               

Dokumentation

Vi visar våra alster på avdelningen och har daglig kontakt med information till vårdnadshavare om vad vi gjort på grupptillfällena.

Uppföljning

Vi utvärderar gruppen på vår utvärderingsdag i slutet av terminen. Under tidens gång märker vi vad barnen är mest intresserade av, och utgår därifrån med vår fortsatta planering. Vårdnadshavare får mer än gärna berätta om barnen pratar om sin grupp hemma. Det ger oss ett bra verktyg för att se vad de lärt sig och vad de är mest intresserade av.

Övrigt

Özlem kommer att vara ansvarig för denna grupp, och tillfällena kommer att vara på onsdagsförmiddagarna.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: