👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser

Skapad 2017-09-15 11:08 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Biologi Geografi
Vilka naturresurser finns i olika delar av världen? Vad betyder egentligen ojämlika villkor och vad är egentligen u-länder och i-länder? Hur kan vi tänka och handla för att bidra till hållbar utveckling och till att alla människor i världen ska leva med samma förutsättningar?

Innehåll

Syfte:

Syftet är att lära sig vilka jordens viktigaste naturresurser är, vart i världens det finns gott om/är brist på dessa och hur det påverkar människorna som bor där. Syftet är också att fundera över hur man kan skapa mer jämlika livsvillkor världens över, och hur vi ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

Vad ska vi lära oss:

* Några av världens naturresurser och vad de kan användas till.
* Vad ojämlika fördelningar av jordens resurser innebär, och vad detta kan bero på.
* Vad enskilda individer och organisationer kan göra för att hjälpa människor som inte har tillgång till t.ex. vatten och mat.
* Vad enskilda individer och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

 

Arbetssätt:

Titta på film

Diskussioner

Arbeta med faktatexter och olika arbetsuppgifter kring ämnet på Clio

Skriftlig fördjupningsuppgift där du skall göra en plan för hållbar utveckling.

Konkretisering av mål:

Du skall efter avslutat arbetsområde kunna:

*förklara vad ordet naturresurs betyder och kunna ge exempel på några naturresurser.
* förklara varför det är ojämlikt fördelat av dessa naturresurser.
* förklara vad ordet hållbar utveckling är.
* ge några exempel på samt förklara hur vi människor kan bidra till en hållbar utveckling
* ge några exempel på vad ojämlika levnadsvillkor kan betyda samt kunna ge förslag på hur man skall kunna hjälpa till att förbättra människors levnadsvillkor.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att aktivt deltaga i diskussioner, genomföra arbetsuppgifterna på Clio samt skriva din fördjupningsuppgift.

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6

Matriser

Bi Ge
Jordens resurser

Jordens resurser

E
C
A
Beroende av och påverkan på naturen
Du kan ge exempel på en naturresurs som vi människor är beroende av. Du kan ge ett exempel på hur vi människor påverkar naturen och djuren/växterna som lever i den.
Du kan ge flera exempel på livsnödvändiga naturresurser och kan förklara hur människan kan påverka dessa på ett negativt eller positivt sätt.
Du kan ge flera exempel på livsnödvändiga naturresurser. Du kan förklara hur människans utnyttjande av naturresurserna påverkar naturen och de som lever i den på lång och kort sikt.
Hållbar utveckling
Du kan ge något exempel på hur vi människor kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan ge flera exempel på hur vi människor kan bidra till en hållbar utveckling, där du förklarar hur du tänker på ett utvecklat sätt.
Du kan ge flera exempel på hur vi människor kan bidra till en hållbar utveckling, där du förklarar hur du tänker på ett välutvecklat sätt.
Ojämlika levnadsvillkor och förbättring
Du kan ge ett exempel på hur levnadsvillkoren inte ser lika ut för alla. Du kan förklara på vilket sätt detta påverkar människor. Du kan ge något förslag på hur dessa människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan ge flera exempel på hur levnadsvillkoren inte ser lika ut för alla. Du kan förklara på vilket sätt detta påverkar människor. Du kan ge några förslag på hur dessa människors levnadsvillkor kan förbättras på ett utvecklat sätt.
Du kan ge flera exempel på hur levnadsvillkoren inte ser lika ut för alla. Du kan förklara på vilket sätt detta påverkar människor. Du kan ge några förslag på hur dessa människors levnadsvillkor kan förbättras på ett välutvecklat sätt.
Begrepp
Du kan förklara vad begreppen som hör till arbetsområdet betyder.
Du kan använda dig av de olika begreppen som hör till området på ett relativt välutvecklat sätt.
Du kan använda dig av begreppen som hör till arbetsområdet på ett välutvecklat sätt.