👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1700-1800-talet åk 6 ht17

Skapad 2017-09-15 11:17 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Historia
Varför sköts Gustav III på maskeradbalen? Hur kunde Sveriges befolkning tredubblas mellan 1719 och 1866? Vilka var hattar och mössor? Vad innebär Laga skifte? Varför är 1809 ett viktigt årtal i Sveriges historia?

Innehåll

Centralt innehåll, enligt Lgr11

- Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, t. ex. järnexport och Ostindiska kompaniet.

- Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för Sverige för människor.

- Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för människor och grupper.

- Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

- Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du...

...kan beskriva hur förändringar inom politik och levnadsvillkor, t.ex. tryckfrihet och parlamentarism, påverkade Sverige.

...kan resonera om orsaker till och konsekvenser av nya politiska idéer och förändringar i svenska jordbruket.

...kan resonera om orsaker till och konsekvenser av den stora befolkningsökningen.

...har förståelse av hur införandet av folkskolan har haft betydelse för vår egen tid. 

...kan resonera om skillnader i hur frihetstiden och Gustav III har framställts och vad det beror på.

...kan identifiera orsaker och konsekvenser till några historiska skeenden t. ex. mordet på Gustav III, 1809 års grundlag, unionen med Norge.

...kan identifiera viktiga vetenskapsmän/kvinnor och ge exempel på hur deras upptäckter har använts.

...kan resonera kring hur samhället påverkades av införandet av fabriker, järnvägar och utvandringen.

...har kännedom om grundläggande historiska begrepp, t.ex. envälde, tryckfrihet, triangelhandel, kolonier, revolution, union, vaccinering.

 

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att...

...analysera; att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, förklara och visa samband samt jämföra likheter och skillnader.

...kommunicera; att kunna berätta och diskutera. Uttrycka ståndpunkter och argumentera.

...tolka och reflektera; att kunna bearbeta fakta genom t-ex använda kartor, diagram eller annat källmaterial.

...söka och samla information från olika källor samt granska dess trovärdighet. Skilja på fakta och värderingar.

...förstå innebörden av begrepp och kunna använda dessa i olika och nya sammanhang.

 

Hur?

Du visar kunskaperna...

...under arbetet i klassrummet när vi har genomgångar genom att delta i diskussioner.

...när du arbetar i grupp, par eller enskilt.

...vid redovisningar i klassrummet eller i Classroom.

...genom att göra inlämningsuppgifter, läxor och prov.

 

När?

Åk 6 ht17 v. 38-43