👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och Diagram

Skapad 2017-09-15 11:57 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

·         Använda en tidtabell

·         Läsa av och förstå olika typer av tabeller

·         Läsa av och förstå linjediagram, cirkeldiagram och stapeldiagram.

·         Rita stapeldiagram

·         Räkna ut medelvärde

 

Innehåll

Centrala begrepp:

Tabell, cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram, medelvärde, temperatur, genomsnitt

Lgr11:

·         Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

·         Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

·         Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

·         Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta i matteboken och ha ett grupparbete där du får göra en statistisk undersökning som ska redovisas i form av ett diagram.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid gemensamma diskussioner, en diagnos och en redovisning.

 

Elevinflytande

 

Du kommer få välja vad din statistiska undersökning ska handla om och hur ditt diagram ska se ut.

Matriser

Ma
Tabeller och Diagram

Godtagbar
Utvecklad
Välutvecklad
Matte
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matte
Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik och samband på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik och samband på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik och samband på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Matte
Förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan på ett ganska bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik.
Du kan på ett bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik.

Ma
Tabeller och Diagram

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1