Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusaktiviteter,simning och dans åk6 Friskolan Asken

Skapad 2017-09-15 12:16 i Friskolan Asken Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Att vistas ute i naturen kan innebära en stor hälsofaktor för dig!

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Syfte med arbetsområdet:

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi arbetar med olika aktiviteter utomhus t.o.m. v.44 

Exempel på aktiviteter;  löpning, friidrott, orientering samt skriftligt test, lekar och spel.

Läsåret är indelat i utomhus samt inomhusperioder. Utomhusperiod 1; från skolstart till vecka 44.  

Genomgång av allemansrätten

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

1. Din närvaro och deltagande i de olika aktiviteterna utomhus.

2. Hur väl du använder dig av dina kunskaper vad gäller planering inför olika aktiviteter.

3. Ditt deltagande och engagemang i friluftsdagar.

4. Hur väl du använder dig av dina kunskaper i praktiken vad gäller säkerhet och risker i olika miljöer.

I helhetsbedömningen så utgår jag från ditt deltagande, ansvarstagande, engagemang, arbetsprocessen mot målet och din personliga utveckling.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

HT-17: en teoriuppgift som kommer att gås igenom innan höstlovet(v.44)

Övrigt. deltaga ombytt och aktivt vid varje lektionstillfälle. 

Under vecka 48 kommer simkunnigheten att testas genom en lektion i badhuset. 

 

    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Matris för utomhusperiod 1

E
C
A
Deltagande
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Utomhusaktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Simning
Du kan simma 200 m varav 50 m ryggsim.
Hantering av nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: