Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupper (läsläxa)

Skapad 2017-09-15 12:57 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer bli indelad i en grupp. Dessa grupper kommer vara blandade från alla tre klasserna. I din grupp kommer ni läsa en bok. Denna bok kommer ni arbeta med på olika vis. Stort fokus kommer ligga på läsförståelse.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskaper)

 • Läsförståelse

 • Öka vår säkerhet när vi läser.

 • Förutspå och analysera
 • På raden, mellan raden, bortom raden

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Grupparbete

 • Diskutera våra böcker
 • Skriva recensioner
 • Jämföra och analysera våra böcker

 

Bedömning

 

 • Vi kommer titta på din läsutveckling.

 • Hur du arbetar med boken i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: