Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns samspel, fjärilen 2017/2018

Skapad 2017-09-15 13:55 i Grynmalaregårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Normer och Värden

Innehåll

Planerade insatser: "Tema Kompis"

-grupp- och jagstärkande övningar/lekar i grupper

-pedagogerna skapar former för att alla ska få komma till tals

-pedagogerna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och be varandra om hjälp

-pedagogerna skapar genomtänkta gruppindelningar som även kan varieras

Förväntade effekter:

-Barnen lyssnar på den som "har ordet" vid t.ex. samlingen eller matbordet

-Barnen visar intresse och nyfikenhet för varandra genom att t.ex. ställa frågor till varandra

-Barnen ber spontant varandra om hjälp i vardagen på förskolan

-Det skapas nya kompisrelationer 

 

Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen):

-Genom att filma t.ex. samling, matsituationen, påklädning i hallen och lek

-Alla pedagoger noterar när vi ser bevis för att ovanstående effekter uppnåtts

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: