Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2017-09-15 14:27 i Nymåla förskola Söderhamn
Språk och kommunikation, Fyren Ht-17
Förskola
På Fyren kommer vi att arbeta med Språk och kommunikation för att stimulera och utveckla barnens talspråk och talförståelse.

Innehåll

Nuläge

Vi på Fyren har en barngrupp med 16 barn i åldrarna 1-2 år.

Vi har haft Språk och kommunikation som ett prioriterat läroplansmål det senaste läsåret, vilket vi anser är ett viktigt område för barns utveckling och självkänsla. Därför vill vi även detta läsår fortsätta med just det prioriterade målet.

Vi har många yngre barn utan ett utvecklat talspråk men även äldre barns med ett mer utvecklat talspråk.

Mål

Målet med vårt arbete utifrån Språk och kommunikation är att barnen ska våga uttrycka sina tankar och idéer.

Vi vill utmana barnen så de får möjlighet att utveckla sitt talspråk och ordförråd.

Vi vill att barnen utvecklar alla sin kommunikationsmöjligheter och får en förståelse för att man kan kommunicera på flera olika sätt t.ex. med ett talat språk, kroppsspråk, genom skrift, med bilder, tecken mm.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få möjlighet att göra sig förstådda utifrån deras individuella förmåga. Barnens självkänsla och trygghet stärks när de känner sig hörda och blir förstådda.

Vi anser att alla barn har rätt till ett språk och därmed kunna göra sig förstådd och känna sig delaktiga och trygga.

Genomförande

Vi är noga med att benämna saker och ting med dess korrekta namn i all kommunikation.  

Språk och kommunikation arbetar vi kontinuerligt med i vår dagliga verksamhet t ex vid måltider, samlingar, lässtunder, grupper och övriga rutiner.

Några konkreta aktiviteter som vi har planerat in för att stimulera språkutvecklingen hos barnen är: bokläsning, flanosagor, samlingar med olika begrepp och ord.

Vi kommer att använda oss av känslokort där många nya ord och begrepp innefattas.

Vi planerar för en skogsutflykt där vi namnger och pratar kring det vi ser i skogen.

En teknikvandring är också inplanerad där barnen får i uppgift att leta efter saker som går att skruva på, i och med det blir det även här nya ord och begrepp.

De aktiviteter vi genomför under samlingar och dagliga rutiner är samtliga barn delaktiga i.

Skogspromenaden planeras det för att genomföras i halvgrupp under oktober månad.

Teknikvandringen genomförs med 3 barn från Fyren och lika många från avdelningen Tärnan. Datum för detta är 20 september.

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentationen för samlingar, daglig verksamhet etc kommer att ske genom anteckningar när vi ser och hör saker som vi relaterar till språk och kommunikation. De utvalda aktiviteterna dokumenterar vi i bild och skrift som efter gemensam reflektion i arbetslaget under avdelningsplanering på måndagar.

 

Ansvar

Genomförande och dokumentation av samlingar och den dagliga verksamheten sker av all personal på Fyren.

Skogspromenaden är vi alla i arbetslaget delaktiga i.

Nina ansvarar, tillsammans med en personal från Tärnan, för genomförandet och dokumentationen an teknikvandringen.

 

Uppföljning

Vi följer upp månadsvis under avdelningsplanering och uppdaterar då arbetsplanen.

Reflektion sker varje måndagsplanering.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: