Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs tre

Skapad 2017-09-15 14:47 i Hedens skola Öckerö
Svenska årskurs tre höstterminen
Grundskola 3 Svenska
I ämnet svenska läser, skriver, talar och lyssnar vi för "språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära." Ur läroplanen

Innehåll

Detta ska vi arbeta med:

   Läsa

Vi läser både skönlitterära texter och faktatexter.

Vi läser tyst för oss själva och högt för andra.

Vi arbetar med läsförståelse.

 

   Skriva

Vi skriver skönlitterära texter med inledning, handling och avslutning.

Vi börjar använder frågetecken, utropstecken och talstreck i våra texter.

Vi tränar på att bearbeta våra texter.

Vi tränar välskrivning.

Vi arbetar med synonymer och motsatsord.

Vi lär oss substantiv, verb och adjektiv.

Vi tränar på  j-ljudet, sj-ljudet, tj-ljudet och ng-ljudet.

Vi lär oss vokaler och tränar på dubbelteckning.

 

   Tala

Vi tränar på att muntligt återberätta en text.

Vi läser upp våra egna texter.

Vi ger varandra boktips.

Vi pratar om olika författare och illustratörer.

Vi håller föredrag.

 

   Lyssna

Vi lyssnar på högläsningsböcker.

Vi lyssnar på instruktioner.

Vi lyssnar när någon berättar. 

 

 

 I trean finns det i läroplanen kunskapskrav. Min bedömning blir då utifrån de kunskapskrav.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: