Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden (1611-1718)

Skapad 2017-09-16 06:44 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 6 Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder?

Innehåll

 

I det här arbetet kommer du att få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1718.

Ni kommer att jobba med material som jag kommer att dela ut under temats förlöpning. Under processen kommer ni att få föreläsning om stormaktstiden, läsa tillsammans och sedan diskutera en liten bit i taget. Ni kommer också att titta på en hel del korta filmer om stormaktstiden. Ni kommer också att få träna på att skriva om historia på ett sätt som ger möjligheter till bättre bedömningar. Det är då viktigt att få med förklaringar, jämförelser och exempel.

 

Konkretiserade mål:

Ni ska:

 • veta vilket århundrade Stormaktstiden var och varför det benämns så.
 • känna till hur kungens och kyrkans makt förändrades under tidsperioden.
 • känna till någon av historierna om Gustav Vasa och drottning Kristina.
 • känna till hur Sverige växte fram som land och handeln med andra länder.
 • känna till några stora händelser från tidsperioden
 • förstå hur krigen påverkade människor ur olika samhällsklasser i Sverige
 • kunna berätta om kungar och andra viktiga personer som levde i Sverige på 16- och 1700-talen.

 Ni kommer att jobba i olika teman:

 1. Introduktion till ´Stormaktstiden´.
 2. Tema: 30-åriga kriget (1611-1721).
 3. Kung Gustav II Adolf.
 4. Drottning Kristina, Karl X Gustav och krigen.
 5. Karl XI och Karl XII samt krigen.
 6. Människors live under stormaktstiden. 
 7. Vasaskeppet

 

Genomförande (Detta gör ni på lektionerna)

 • Lärarledda lektioner där vi läser och diskuterar innehållet utifrån de papper eller läroboken som ni tilldelas.
 • Titta på bilder från läroboken och filmer kring dessa tider som vi diskuterar.
 • Analysera olika historiska källor och dess trovärdighet.
 • Övningsfrågorna i läroboken.
 • Prov

 

Förväntat resultat

 • Du förväntas delta aktivt på lektionen. Arbeta med det arbetsmaterial som ges. Delta i diskussioner. Ta eget ansvar t ex lektionsarbete, läxläsning
 • Du förväntans kunna förklara historiska händelserna under stormaktstiden samt konsekvenserna till Sveriges landskapen samt människors liv under perioden. 
 • Du ska kunna dra jämförelser med andra tidsperioder samt kritiskt granska de källor vi arbetar med. Dessutom förväntas du ha goda kunskaper och begreppsuppfattning om Stormaktstiden.

 

Uppgifter

 • Stormaktstiden

 • Sammanfattning av stormaktstiden_1, att läsa till provet

 • Lektionschemat_stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kopia av Matris för Stormaktstiden år 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper 1
Känna till varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om Stormaktstiden
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till att perioden kallas för Stormaktstiden
Du känner till flera av skälen till att denna period kallas för Stormaktstiden
Du kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Stormaktstiden
Faktakunskaper 2
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Träna vidare på Sveriges regenter, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Faktakunskaper 3
Kortfattat kunna beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst och när detta var.
Du behöver bli säkrare på dina kartkunskaper, glöm inte att använda de olika hjälpmedlen.
Du har viss kännedom om hur hur Sveriges karta såg ut och förändrades när Sverige var som störst.
Du har kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändras när Sverige var som störst.
Du har mycket goda kunskaper om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under stormaktstiden.
Faktakunskaper 4
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna
Du känner till en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har mycket god förståelse för hur människor levde under stormaktstiden.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Var inte rädd för nya ord och begrepp och för att använda dem, fråga eller slå upp om du är osäker!
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Det är viktigt att du förstår det du har läst så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna. Fråga om du är osäker!
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelserna.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: