Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 2-3:an Lur 2017/2018

Skapad 2017-09-16 09:32 i Lurs skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Hej I ämnet idrott och hälsa skall du som elev få möjligheten att uppleva din kropp i olika fysiska sammanhang. Detta på ett glädjefyllt sätt.

Innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Idrottslektionerna är upplagda som följer: Samling, Uppvärmning, Huvudaktivitet, Avslappning och Dusch. 

Vi leker olika lekar, pratar om lekarna samt övar på att följa regler både inne och ute. 

Vi rör oss till musik på ett lustfyllt sätt.

Vi genomför olika hinderbanor där vi tränar på de motoriska grundformerna samt att visa hänsyn och tänka på säkerhet. 

Vi genomför lekar/aktiviteter inne och ute.

Vi pratar om hälsa (din puls, hjärtat, syre, vila och bra mat) i samband med rörelse. 

Eleven planerar, genomför och utvärderar ett idrottspass med klasskamraterna. 

Vi pratar om allemansrätten som praktiseras i olika lekar och ute i naturen.

Vi går igenom och praktiserar grunderna i orientering genom olika lekar samt skolgårdsorientering.

Vi använder oss av olika avslappningsövningar som yoga och stillaliggande på golvet med stängda ögon.  

Årskurs 3 kommer att deltaga i resa till simhall där vi kommer att kolla av hur eleven hanterar vatten och simning. 

Ovanstående planering ligger till grund för läsåret 2017/2018.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vad:

De motoriska grundformerna i olika miljöer (inne/ute), lekar, spel. Motoriska grundformer = gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, fånga, hänga, åla och krypa.

Hur eleven rör sig i takt till musik. 

Att eleven kan förstå och följa regler i de lekar och övningar vi gör.

Att eleven har fått en förståelse för att aktivitet är viktigt för kroppen och hälsan. 

Att eleven har förstått allemansrättens regler. 

Att eleven har förstått orienteringens grunder.

 

 

Hur:

Genom observationer under idrottslektionen. Detta med hjälp av dokumentation som foto, filmning samt anteckningar samt samtal med eleven.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: