Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Collage med inspiration från Henri Matisse

Skapad 2017-09-16 09:37 i Palmbladsskolan Uppsala
Kollage med inspiration från Henri Matisse (1869 - 1954). Se uppgift som delas ut i klassen Du ska designa/skissa en bild som sedan ska arbetas vidare med som ett collage. Bestäm färg och form för de olika bildelement(pappersbitar) som sedan ska klippas i färgade papper. Du får ett A4 papper som bakgrund i någon färg som du själv bestämt i skissen. Alla de motiv/elementen som kommer på bakgrunden ska klippas i färgpapper. I collaget ska du använda dig av för det mesta papper och lim. Material: Skisspapper, blyertspenna, färg, papper, sax, lim.
Grundskola 6 – 9 Bild
Nu får du möjligheten att lära mera om vad ett collage är och om den franska konstnaren Henri Matisse (1869 - 1954) och hur han arbetade med former, färger och figurer i olika mönster (Du får en uppgift utdelat i bildsalen)

Innehåll

Collage med inspiration från Henri Matisse (1869 - 1954).

I genomgången visas och beskrivs många konstverk av den franska konstnaren Henri Matisse. Vi läser en text om honom och du väljer de fakta du tycker är viktigast  och skriver dessa  i din konstbok

Du designar/skissar ett bild på ett skisspapper, inspirerad av de konstverk vi tillsammans gått igenom.

Din bild ska sedan ligga som grund för ett collage i färgat papper. Du bestämmer färger och former för de olika bildelement som ska med i din bild.

När du är klar med din skiss och har funderat kring både komposition (hur bilden ska vara uppbyggd och vad den ska föreställa) och färgval på de olika bitarna men också bakgrundsfärg, är det dags att limma fast och slutföra ditt arbete

Alla de motiv/elementen som kommer på bakgrunden ska klippas i färgpapper. I collagen ska du använda dig endast av papper och lim, inte målarfärg och färg/tusch pennor.

 Spåret av lim ska inte synas, så var mycket noggrann i arbetet.

Namnge ditt arbete och skriv en kort reflektion i din konstbok

Material: Skisspapper, blyertspenna, färg, papper, sax, lim.

 Förmågor att utveckla:
1. Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
2. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, verktyg och med olika material,

3. Presentation av ditt arbete inför gruppen du sitter med och läraren

4. Du skriver en kort reflektion i din konstbok


Central innehåll:
Återanvändning av bilder i eget bildskapande, t ex i collage och bildmontage.
använda olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, t ex linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Matriser

Bl
Bild

E
C
A
Förmåga att:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks-former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att:
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Förmåga att:
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • Bl
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnes-områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • Bl
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • Bl
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Förmåga att:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: