Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsförståelse med läsfixarna åk 1

Skapad 2017-09-16 10:37 i Hågadalsskolan Uppsala
I år 1 börjar vi med att introducera de olika läsförståelsestrategierna i samband med högläsning. Till vår hjälp har vi våra 5 läsfixare.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Läsfixarna hjälper oss att förstå vad som händer när vi lyssnar på och läser böcker. I detta arbete kommer vi att träffa spågumman, konstnären, detektiven, cowboyen och reportern. De lär oss olika läsförståelsestrategier. Vi får öva på hur vi kan göra för att förstå det vi läser.

Innehåll

  När: läsåret 17/18 ca. 30 minuter/vecka

 

  Syfte - Du kommer att få lära dig:

I år 1 kommer du att förberedas inför kommande arbete med läsförståelse på egen hand, när du själv ska ta dig an egna texter i olika genrer. Du kommer att få lära dig olika läsförståelsestrategier. Detta gör vi gemensamt via högläsning och arbetet med en läsande klass. Du kommer att få en förståelse för vad som händer med tankarna  när du hör en läst text. Din lärare kommer att visa dig hur man tar sig an olika texter på olika sätt. Du kommer att lära dig vad du ska göra när du inte förstår texter.

 

  Mål för arbetsområdet - Det här ska eleven få möjlighet att utveckla.

 Eleverna kommer via högläsningen av utvald bok eller i bland en kortare text att komma i kontakt med läsförståelsestrategier. Detta gör vi tillsammans med läsfixarna som kommer lära oss hur vi kan göra för att förstå och tolka det vi nyss hört/läst. Eleverna kommer tillsammans möta olika typer av texter såsom faktatext och skönlitterär text och utveckla sin förmåga att lyssna till andra, framföra egna åsikter och i samtal förstå texten.

 

  Arbetsformer - Hur ska vi lära oss detta?:


Vi kommer att repetera och arbeta med läsförståelsestrategier i samband med högläsning. Vi som pedagoger modellerar hur vi tänker och vad som händer i huvudet när vi hör texten. Vi kommer att arbeta med olika typer av texter, olika genrer gemensamt under läsåret. Vi stannar då och då under textens gång och ställer frågor utifrån en viss läsförståelsestrategi. Eleverna deltar aktivt i samtalet.
Till hjälp har vi bilder på 5 figurer: 
-spågumman (förutspår vad som ska hända i texten)
- detektiven (reder ut svåra begrepp, ord och sammanhang i texten)
- reportern (ställer frågor till texten på, under och på djupet)
-cowboyen (sammanfattar och ser budskapet i texten)
- konstnären (skapar inre bilder till texten)

 

Bedömning - Du ska visa att du kan genom att:

- berätta om vad texten handlade om muntligt.

- delta aktivt i samtalet kring den gemensamma texten.

- göra förutsägelser vad du tror kommer att hända i texten.

- resonera om budskapet i texten och koppla det till egna erfarenheter och åsikter.

- rita dina inre bilder och tankar som du fått efter den gemensamt lästa texten.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: