Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2017-09-16 11:35 i Ätranskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med den grundläggande tal-, läs-, och skrivutvecklingen. Vi använder oss av diagnosmaterialet "Nya språket lyfter" med temat Leksaksfabriken.
Grundskola 1 Svenska
Vi kommer att arbeta med den grundläggande tal-, läs-, och skrivutvecklingen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett varierat språk är väldigt betydelsefullt.

Du ska kunna uttrycka dig när du pratar och skriver.
Du ska läsa och analysera olika texter.
Du ska anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer dig under läsåret genom att se, lyssna och göra diagnoser om du kan:

Berättande
Att du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Att du kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad du menar.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Att du kan beskriva olika saker så att man förstår vad du menar.
Att du kan förklara så att andra förstår vad du menar.
Att du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Att du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Läsa
Att du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig.
Att du förstår vad texten handlar om när någon läser för dig.
Att du känner igen en del ord när du läser.
Att du känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Att du kan alla bokstäverna och kan läsa själv.

Skriva
Att du kan skriva ditt namn och skriva av bokstäver och ord.
Att du kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Att du provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Att du kan skriva ord och korta texter.

Undervisning och arbetsformer

Öva bokstavsformer, se "livet i bokstavslandet".
Sjunga alfabetssånger, rim och ramsor

Lyssna efter var bokstavsljuden finns, i början, mitten eller sist.
Pröva olika lästekniker. T.ex. vid långa ord läsa en del av ordet i taget.

Pröva olika lässtrategier. T.ex. ta hjälp av bilder eller läsa om ett ord som låter fel.
Läsa hemma i läsläxan och läsa i skolan.

Ha högläsning och samtala kring texter och egna upplevelser.
Läsa och skriva i läsförståelseboken "Forma språket".

Skriva fakta i "GOTD"-boken och dokumentera utedagarna.

Skrivuppgifter för hand och på Ipad.

Vara sekreterare vid samtalsövningar/grupparbeten.

Själv-bedöma och kamrat-bedöma om du/ni nått målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

NIVÅ A

1
2
3
4
5
Läsa A
A:1 Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
A:2 Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
A:3 Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
A:4 Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
A:5 Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
A:1 Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A:2 Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver bokstäver och ord.
A:3 Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4 Jag prövar att skriva till bilder.
A:5 Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.

NIVÅ B

1
2
3
4
5
Läsa B
B:1 Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser.
B:2 Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
B:3 Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva B
B:1 Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
B:2 Jag pratar med andra om hur man kan skriva på olika sätt.
B:3 Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
B:4 Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.

NIVÅ C

1
2
3
4
5
Läsa C
C:1 Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
C:1 Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre
C:2 Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Tala; Grundläggande färdigheter.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: