Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Catastrophes 2

Skapad 2017-09-16 12:19 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Natural disasters such as earthquakes and tsunamis vs. man-made catastrohpes like 9/11. How do we deal with them and how do they affect us?

Innehåll

Catastrophes 

 1. Learn words connected to natural disasters. 
 2. Read  and learn about natural disasters and terror attacks. 
 3. Watch informative video clips and news features about catastrophes in the past and current events. 
 4. Discussions about catastrophes 

Matriser

En
Catastrophes

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Vi gör ett par hörförståelseuppgifter med anknytning till en katastrof och du visar hur väl du förstår vad som sägs
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Översiktligt och med godtagbart resultat
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Välgrundat och med tillfredsställande resultat
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo Välgrundat och nyanserat med gott resultat
Förstå skrift
Vi läser texter om olika katastrofer och du visar hur väl du förstår innehållet i texten.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Översiktligt och med godtagbart resultat
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Välgrundat och tillfredsställande resultat
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Välgrundat och nyanserat med gott resultat
Formulera sig i skrift
Uppsatsskrivande Här visar du din språkliga säkerhet.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig anpassat
Hur väl du anpassar din text till syfte, mottagare och situation.
 • En  C 9
 • En  A 9
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Uppsatsskrivande. Här visar du hur väl du kan kommunicera ditt budskap, hur pass på "djupet" du går i dina diskussioner.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: