Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder v35-40

Skapad 2017-09-16 14:16 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 Kemi
Kemins grunder är det första kapitlet i Kemi Direkt.

Innehåll

Centralt innehåll

Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen:

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomen

Separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt?

 

Kapitlets struktur

Kapitlet ska väcka elevernas intresse och nyfikenhet. De ska få kunskap och vad kemi är och upptäcka att kemi finns överallt omkring oss. Eleverna ska kunna hantera materiel och kemikalier samt känna till säkerhetsföreskrifterna. De skall också lära sig att dokumentera sitt arbete på ett överskådligt sätt.

Eleverna ska förstå och kunna använda kemiska begrepp. Det är speciellt viktigt att eleverna tillägnar sig begreppen egenskaper och partiklar som är grundläggande för förståelsen av lösning, rent ämne, blandning, värme, densitet, grundämne och kemisk förening.

Eleverna ska också lära sig olika metoder för att separera blandningar och få laborationsvana.

För att eleven skall förstå hur ämnen kan påverka oss själva och vår miljö måste de ha en grundläggande förståelse för hur ämnen förändras vid kemiska reaktioner. Det är viktigt att skapa tydliga bilder hos eleverna om hur atomer deltar i kemiska processer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: