👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra årstider

Skapad 2017-09-16 21:22 i Heby skola F-6 Heby
Ett arbetsområde om våra fyra årstider.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Varför tappar alla träd sina löv när hösten kommer? Varför har vi sommar, höst, vinter och vår egentligen?Hur kan djur överleva en kall vinter? Det här är exempel på frågor som du kommer att få svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

 

 • Beskriva vilka årstider vi har och varför.
 • Veta vad som händer med djur och natur då årstiderna växlar.

4. Bedömning:

Efter arbetet kommer vi att bedöma om du:

 • Vet vad årstiderna heter och hur de känns igen.
 • Vet vad som händer med några djur och hur de anpassar sig efter årstiderna.
 • Kan namn på några av våra vanligaste träd och djur.
 • Kan någon enkel näringskedja.

 

5.  Cirkelmodellens fyra faser:

Fas 1. Bygga upp kunskap om området: Vi gör en gemensam tankekarta om vad vi vet om årstider, olika träd, svampar och grödor.

Fas 2. Skaffa förebilder och fördjupa sig i texter 

 • Vi ser på filmer.
 • Under läsåret så diskuterar vi årstiderna då de växlar.
 • Vi arbetar med vår NO-bok som heter Puls NO-boken. Både faktatexter och arbetsblad.
 • Vi gör bilder som beskriver de olika årstiderna.
 • Vi går ut i naturen där vi kollar hur naturen förändras. Vi tittar t ex efter svamp, insekter och spår i snön efter olika djur.

Fas 3. Vi gör gemensamma texter utifrån de vi har fått fram när vi samlat information om årstidsväxlingar och då hösten.

Fas 4. Eleven skriver och ritar vad de vet om årstidsväxlingar och hösten.

Eleven kommer att arbeta efter VÖL schema.  V= Vad jag vet om ämnet. Ö= Vad jag önskar veta om ämnet och L= vad jag har lärt mig om ämnet.

 

Ämnesspecifika ord:

 • Årstidsväxlingar: Jorden, Tellus jordvarv, solvarv, årstider, höst, vinter vår sommar
 • Träd: lövträd: björk, al, ek, rönn,asp.  Barrträd, gran, tall
 • Djur: hamstra, 
 • Frukter: skörda, skärnor

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3

Matriser

NO
Våra årstider

Rubrik 1

Våra årstider
Ny nivå
Ny nivå
NO
Observera, namnge, sortera & näringskedjor Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Dokumentera Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
SV
Ämnesspecifika ord & begrepp Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
SVA
Ämnesspecifika ord Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.