Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva årskurs 2

Skapad 2017-09-17 06:47 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
När du nu ska få tillfälle att bl.a. arbeta med detektivbyrån, kommer du att på ett lustfyllt, fantasifullt sätt få en nyfikenhet att utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i SvA ska syfta till att:

 • eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket,
 • eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk,
 • utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära,
 • undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån kunskapsnivå, utan  att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Utveckla kunskaper och förmågan  att:

Läsa: Bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt, använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att återge delar av innehållet på ett enkelt sätt visa grundläggande läsförståelse. Samtala om texternas tydligt framträdande budskap och relatera till egna erfarenheter.

Skriva: Enkla texter med läslig handstil och på dator. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som förekommer i elevnära texter. Dina berättande texter har en enkel röd tråd och fungerande handling. Söka information ur någon anvisad källa  och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet blir begripligt. Genom att kombinera sina texter med bilder kan du förtydliga dina budskap. du kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om dina och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.

Samtal: Ha ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. i samtalen ska du ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. ge och ta muntliga instruktioner. Uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. Vid samtal använder du i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd.

Bedömning - vad och hur

Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.

Eleven läser enkla meningar med flyt.

Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.

Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.

Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.

Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.

Eleven skriver text för att kommunicera.

Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.

Eleven gör mellanrum mellan orden.

Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.

Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Detta bedömer jag genom att lyssna när du läser, läsdiagnoser, läsa dina texter och skriftliga uppgifter, lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner, H4, diktamen.

 

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få tillfällen att utveckla dina förmågor genom att:

 • tyst läsning på Ipad inläsningstjänst-parläsning med frågor att samtala om,
 • högläsning i grupp med frågor och samtal om texten,
 • samtal kring texter och böcker,
 • läsförståelseuppgifter,
 • hemuppgifter i skrivning och läsning,
 • skrivuppgifter förhand,
 • gemensam skrivning vid olika tillfällen.
 • läroböcker som detektivbyrån, tummen upp, veckans ord 2,
 • (lexiaövningar)
 • (modersmålundervisning)
 • (studiehandledning)

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: