👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia årskurs 4

Skapad 2017-09-17 07:27 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
Hur levde människor på medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i samhället? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden? Vad fanns det för sjukdomar?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden

Du ska få utveckla din förmåga att

  • kunna jämföra likheter och skillnader mellan samhällen och yrken - nu och då (de fyra stånden, deras roller och rättigheter)
  • förstå hur människor levde och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu

Du ska få kunskap om:

  • Medeltidens handelssystem.
  • Kristendomens införande och religionens betydelse och konsekvenser för olika människor och grupper.
  • Betydelsefulla personer, händelser och samhällsförändringar under medeltiden.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:
Dina kunskaper om, historiska förhållanden, skeenden, gestalter,

samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.

Jag kommer att bedöma hur:
* Du berättar och har skrivit i de arbetsuppgifter vi arbetat med.
* Aktivt du deltar under samtal och gemensamma dikussioner under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Läsa/lyssna på faktatexter och arbeta med arbetsuppgifter till den lästa texten om medeltiden.

Högläsning, flickornas historia m.m.

Samtal och reflektioner om det vi läser och ser på film.

Träna på olika ord och begrepp i webbapp.

Olika sånger om medeltiden som vi redovisar för en annan klass.