Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2

Skapad 2017-09-17 08:17 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
Du ska få tilllfälle att utveckla dina förmågor i matematik på ett språkutvecklande arbetssätt och ett gemensamt lärande där ni lär både av och tillsammans med andra. Den spännande matematiken finns att upptäcka överallt runtomkring oss...följ med och lär dig!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

kunna formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder,

använda grundläggande matematiska begrepp och samband mellan begrepp

kommunicera om matematik,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

KUNSKAPER

Lösa enkla problem, genom att väja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Grundläggande kunskaper om,

matematiska begrepp med hjälp av symboler och konkret material eller bilder, naturliga tal genom att dela upp tal, tal i bråkform, geometriska begrepp.

Du kan använda huvudräkning inom heltalsområdet 0-20

Enkla mätningar i tid, vikt, tabeller och diagram, volym

Bedömning - vad och hur

Dina kunskaper om:

 • mönster i talföljder
 • matematiska begrepp,
 • naturliga tal 0-100
 • tal i bråkform,
 • huvudräkning, för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten,
 • mätning och uppskattningar av volym, tid, vikt,
 • proportionella samband, dubbelt/hälften,
 • problemlösning och formulera egna problemlösningar utifrån vardagliga situationer.

HUR

Jag bedömer dig genom att:

 • observera dig på matematklektionerna, om du deltar aktivt, både enskilt och i grupp,
 • du gör diagnoser,
 • du får reflektera över vad du har lärt dig,
 • du visar vad du kan på iPad,
 • du tränar tabellträning

 Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få tillfällen att utveckla dina förmågor genom:

 • tabellträning av de fyra räknesätten,
 • mätning av volym, vikt, tid
 • träna klockan analogt och digitalt,
 • arbeta med arbetsuppgifter i "Koll på matematik",
 • att vi gemensamt tar upp problem, som ni har stött på, när ni gjort uppgifter i "Koll på matematik",
 • enkla bråktal , t.ex. Hur delar man en pizza i fyra delar?
 • positionssystemet, skillnaden mellan ental, tiotal, hundratal och tusental och var dessa har sin plats i ett tal, 

Arbetsformer:

Enskilda uppgifter, arbeta i par, gemensamma  genomgångar, arbeta i grupp

Vid behov arbeta med konkret material, använda olika program i ipad, göra en del uppgifter ute,

samtal och diskussioner om hur vi kan lösa och tänka tal och problemlösning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: