👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ska jag skriva?

Skapad 2017-09-17 10:27 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Skrivande för olika syften och mottagare.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi lär oss hur man skriver olika texter beroende på vad de ska användas till. Vem ska läsa den? Vad är meningen med texten, varför skriver jag den? Vilka knep och strategier finns det för att skriva olika typer av texter?

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål i svenska

Du ska lära dig känna igen de olika texttyperna.
Du ska lära dig strategier för att skriva de olika texttyperna.

De olika typerna är:

 • argumenterande text
 • förklarande text
 • beskrivande text
 • berättande text
 • återgivande text
 • instruerande text

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med en texttyp i taget. Genom att titta på bra exempel lär vi oss vilka kännetecken som hör ihop med vilken text och vilka strategier man kan använda sig av för att skriva just en sådan text.

Tillsammans övar vi på att skriva och till slut övar var och en på att skriva varje typ av text. För att hitta saker att skriva om kopplar vi ihop uppgifterna med annat vi gör i svenska, NO och SO.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • din förmåga att känna igen de olika typerna av text
 • din förmåga att skriva de olika typerna av text

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanen i svenska:

Läsa och skriva:

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6