👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kudde med applikation

Skapad 2017-09-17 11:10 i Njutångers skola Hudiksvall
Symaskinsarbete/applikation år 6 vt-2015
Grundskola 6 Slöjd
Du ska göra en kudde med applikation

Du lär dig hur man arbetar med en applikation och tränar på maskinsömnad.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 

 

Det centrala innehållet vi arbetar med:Undervisningen kommer att ske enligt följande:

Du kommer att delta i gemensamma genomgångar och få enskild stöttning.

Du kommer att planera ditt örngott utifrån en egen idé eller inspirationsmaterial.

Du kommer att sy på symaskinen och träna på att hålla sömsmåner, sy raksöm och sicksacka.

Du kommer att göra en enklare redovisning och använda dig av ord och begrepp som ingår i detta arbetsområde.

  

Tidsplan:


Bedömning:

Vi bedömmer:
Hur du kan hantera symaskinen, hur du driver ditt arbete framåt, hur det färdiga arbetet blev och din redovisning till mig. 

Kunskapskrav vi arbetar mot:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Egen Idé / Inspirations matrial.
Utifrån inspirationsmaterial och egna förslag.
Jag har en idé och berättar om den
Jag kan presentera min idé med enkel skiss med förklaringar och mått
Jag kan överväga olika alternativ att genomföra en idé och presentera egna skisser, ritningar eller modeller till arbeten.
Färg / Form
Jag kan välja vilken form och färg jag vill ha
Jag kan göra medvetna val av färg, form och funktion. Med viss hjälp kan jag välja material.
Jag visar en utvecklad kunskap om och visar känsla för formgivning och funktion. Jag visar god förmåga att välja lämpligt material.
Handverktyg
Hur de benäms och används.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg, redskap och hantera dessa
Jag väljer självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa
Tekniker
Begrepp som används tex Sömnad,Sticka, virka, brodera, hyvla, såga, fila.
Jag kan med vägledning använda några redskap/tekniker .
Jag kan använda mig av några tekniker / redskap.
Jag arbetar självständigt med några av de tidigare nivåernas tekniker / redskap.
Arbetsbeskrivningar
Skisser, ritningar och mönster.
Jag kan förstå en muntlig instruktion eller med viss hjälp, följa en arbetsbeskrivning
Jag använder mig av tidigare erfarenheter och arbetar efter muntliga och skrifliga instruktioner.
Jag använder mig av tidigare erfarenheter och arbetar självständigt efter muntliga och skrifliga instruktioner.
Material
egenskaper och användningsområden
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material.
.Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material.
Utvärdera
Bedöma och utvärdera arbetsprosessen.
Jag kan berätta om vad jag gjort och kan beskriva hur jag har gått till väga.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva arbetsgången i min slöjdprocess och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva och motivera min arbetsinsats i de olika stegen av slöjdprocessen och föra ett välutvecklat resonaemnang om symboler, färg, form och material.