👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa 6c ht -17

Skapad 2017-09-17 11:20 i Torpskolan Lerum
Svenska
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska kommer vi jobba med olika delar och den här planeringen handlar om att läsa.

Innehåll

Undervisning:

Den första tiden av terminen kommer vi fokusera på lässtrategier. Det är viktigt att du lär dig olika lässtrategier och övar dig på att använda dem på rätt sätt. Dessa strategier är det bra om du också använder när du ska läsa texter i andra ämnen. Vi kommer använda ett läromedel som heter Zick zack och arbeta med olika texter och olika strategier. Du kommer arbeta med dessa texter på vanliga svensktimmar, men också på det passet som på schemat heter läs. Inledningsvis kommer du möta texter som handlar om Knopp och kropp, för att sedan gå över till texter som handlar om "Mot alla odds". Du kommer då få möta Zlatan och Petter och andra som lyckats trots olika slags svårigheter.  

 

Vi kommer dela upp läsningen i tre delar; före, under och efter läsningen. Vi kommer läsa texter högt tillsammans, arbeta enskilt, i par och mindre grupp med olika typer av uppgifter kopplat till texterna. 

 

Du kommer också få göra olika tester som handlar om läsförståelse, ordkunskap, läshastighet samt stavning. Dessa används för
att vi ska veta vad du redan kan och vad du kommer behöva jobba mer med. 

 

Material: Zick zack; textsamling och övningsbok + annat diagnostiskt materialDetta kommer du få öva dig på¨:

Läsa

 • Kunna olika lässtrategier och använda dem på olika sorters texter.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i lästa texter som faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar.
 • Kunna göra sammanfattningar av lästa texter.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 

Bedömning

Under den här perioden tränar vi på läsning och lässtrategier. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv