👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation

Skapad 2017-09-17 14:20 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med hur vårt informationssamhälle växt fram. Vad är massmedia och hur påverkas vi av massmedia? Vi kommer att träna oss i att söka på internet och i samband med detta ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Innehåll

 

De förmågor vi kommer att arbeta med är att:

 • analysera
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter
 • söka information från olika medier

 

Uppgifter

 • Kunskapskraven vi bedömer i detta arbetsområde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6