👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och samtala

Skapad 2017-09-17 16:58 i Östra skolan Falun
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk
Vi kommer arbeta med att läsa texter, samtala om texter, skriva enkla texter och utveckla ordförrådet.

Innehåll

Du kommer under de närmaste sex veckorna arbeta med att:

 • läsa och förstå enkla texter.
 • samtala om texter (det innefattar även bilder) som du har läst och lyssnat till.
 • träna på att använda olika strategier för att förstå och för att göra dig förstådd.
 • skriva meningar och kortare texter som bland annat handlar om dig själv.

 

Vid arbetets slut bedömmer jag hur du:

 • på egen hand kan läsa och förstå  enkla elevnära texter.
 • kan använda strategier för att ta reda på vad ett ord eller en mening kan betyda.
 • kan använda olika strategier för att göra dig förstådd.
 • kan skriva enkla meningar och en enkel sammanhängande text (till exempel en presentation av dig själv).
 • kan samtala om texter (det innefattar även bilder) som du har läst eller lyssnat till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3