👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter

Skapad 2017-09-17 17:18 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
I årskurs 2 tränar vi på att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Vi skriver både för hand och på datorn.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Undervisning

Vi läser och samtalar om olika berättande texter som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategierna.

Vi tittar tillsammans på texternas uppbyggnad, särdrag och vilka ord och uttryck som är vanligt förekommande.

Eleven ska få planera berättelser, skriva dem och därefter förbättra och rätta dem. Detta gör vi först tillsammans i klassen, sedan i par eller i mindre grupper för att eleven till slut ska klara av det på egen hand.

Vi tränar på att ge respons på texter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma

  • hur du skriver en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning,
  • hur du ger respons på egna och andras texter samt hur du utifrån responsen kan bearbeta och förtydliga texten,
  • hur du använder stor bokstav och punkt samt hur du stavar vanliga ord.
  • hur du skriver och formar bokstäverna för hand och hur du skriver på datorn.

Matriser

SvA
Kunskapskraven i svenska som andraspråk år 3

Kunskapskrav i svenska som andraspråk år 3 (enligt Heja)

Behöver stöd för att nå kunskapskravet
Når kunskapskravet
Når kunskapskravet och ännu längre
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du kan skriva berättelser med en enkel handling som hänger ihop.
Du kan använda egna och viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet och språket i dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.