👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-09-17 17:24 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Geografi- Sverige Kartkunskap
Grundsärskola 4 Samhällsorienterande ämnen
Vi ska lära oss mer om Sveriges olika landskap. Att lära oss att titta på kartan var olika landskap ligger. Vi ska lära oss om Samer och hur de lever.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Använda och förstå enkla kartor och dess symboler
 • Bli bekant med Sveriges geografi
 • Få kännedom om samer
 • Känna igen några av Västerås byggnader och platser

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda enkla kartor
 • känna till viktiga ord och begrepp som behövs för att samtala om geografi
 • kunna den ungefärliga placeringen och namnen på några landskap, städer, sjöar, berg och öar
 • berätta om samer


Detta kommer vi att bedöma genom:

 • att observera ditt arbete i klassrummet (både muntligt och skriftligt)
 • en gruppuppgift

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Se på tv-serien "Geografens testamente- Den stora Sverige resan"
 • Kartövningar
 • Se på film
 • Kreativ uppgift

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6