👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige och Norden

Skapad 2017-09-17 19:41 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 4 Geografi
Temat handlar om Sveriges och Nordens geografi, livsmiljöer och landskap.

Innehåll

Temats innehåll

Vi arbetar inom detta tema med  de svenska och nordiska natur och kulturlandskapen, det vi kallar livsmiljöer. Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden är också en del av arbetsområdet.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi samt kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala kommer vi också lära oss mer om.

 

Arbetssätt och kunskaper

Vi arbetar med temat genom läroböcker med arbetsuppgifter, film, lärarledd undervisning, grupparbete, internet.

Redovisar  kunskaper gör vi med mindre prov, skrivuppgifter, muntligt och genom att skapa hemsidor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6