Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden.

Skapad 2017-09-17 20:06 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Våra näringsämnen har stor betydelse i vår kropp och hoppas detta arbete skall väcka din nyfikenhet vad mat gör med vår kropp.Du skall dessutom visa hur ditt val av måltid, och hur dina val av livsmedel till måltiden påverkar din hälsa, din ekonomi och miljön. Om du exempelvis väljer ekologiskt odlade morötter i stället för kemiskt besprutade, så påverkar det alla tre aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Tid:

Detta arbete gäller  veckorna 2-22

Syfte:

 • Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för hälsa,  ekonomi och miljö
 • Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka - konsekvenser valen i hushållet får för hälsan och vårt välbefinnande.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Mål

Du kommer under några veckor att arbeta med följande mål från "Centrala innehållet i Läroplanen"

 • Ställningstaganden vid val av livsmedel.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör  mat och hälsa.

Dessa begrepp kommer vi att arbeta med:

 • Varför äter vi? Energi och näring
 • Näringsämnena
 • Arbetsblad med frågor om näringslära  
 • Matcirkeln
 • Tallriksmodellen
 • Tomma kalorier
 • Säsongsanpassad mat
 • Krav/Ekologiskt odlad mat
 • Fairtrade

Så här ska vi arbeta:

Du kommer få undervisning kring begreppen ovan och en presentation av våra näringsämnen . Vi kommer att gå djupare in på våra tre energigivare , kolhydrater ,fetter och proteiner, Du kommer få ett arbetsblad där du får besvara frågor om näringslära. Du får i uppgift att skriva  och motivera ditt val av måltid med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö efter måltiderna vi lagar.

Ett skrifligt prov v16 i näringslära.

 

Matriser

Hkk
Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden.

Hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: