👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur beter vi oss i skolan?

Skapad 2017-09-17 20:17 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Hur är en bra kompis?
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi går igenom reglerna som finns på skolan och i vårt klassrum, och hur man är en bra kompis!

Innehåll

Syfte

Att förstå de regler som finns på skolan och varför man behöver följa dem. 
Att förstå hur man är en bra kompis och hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.

Konkreta mål

Du ska känna till vilka regler som finns på skolan och varför de finns.
Du ska  kunna berätta hur man är en bra kompis.
Du ska respektera dig själv och andra.

Arbetssätt och metod

Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha i klassrummet för en bra arbetsro.

Vi pratar hur man är en bra kompis.
Vi skriver och ritar om hur vi tycker att det ska vara i klassrummet och hur en bra kompis ska vara.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

berätta om hur man är en bra kompis.
förstå skolans regler.
förstå att andra också blir glada, ledsna och arga.

 

Dokumentation

Vi kommer att sätta upp våra regler i anslutning till klassrummet.
Vi kommer att skriva och rita i SO-boken.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO år 1-3

Tränar
Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Att leva i världen
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Att leva i världen
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Att leva i världen
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Att leva i närområdet
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Att leva i närområdet
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva tillsammans
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Att leva i världen
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Att leva tillsammans
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Att leva i närområdet
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Att leva tillsammans
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Att leva i värden
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Att undersöka verkligheten
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Att leva i närområdet
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Att leva i världen
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Att leva i världen
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Att leva i närområdet
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Att leva i världen
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Att undersöka verkligheten
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Att undersöka verkligheten
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.