👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik ht-17 åk 1-9 SC

Skapad 2017-09-17 20:48 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
På idrotten ska du få möjlighet att utana dig själv i olika moment som hör till ämnet Motorik
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Idrott och Hälsa får dig att må bra!

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Inomhus:

- uppvärmning i olika former både med och utan musik

- använda bollen i olika lekar och sporter

- olika lekar med regler och samarbete

- dans

- samarbetsövningar

- elevens val

- teori kring allemansrätten

 

 

 

 Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med:

Inomhusidrott:

- Använda bollen i olika sporter och lekar

- Möta olika idrotter och dess teknik i olika momenten

- Teori  inomhus i idrottshallen

- Dans

- Olika lekar och dess regler

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Hur du:

Deltar i att använda de grundmotoriska rörelserna. ( Grundläggande kunskapskrav åk 9)

Deltar i att möta olika redskap och dess tekniker ( Grundläggande kunskapskrav åk 9)

Deltar i att ha idrott utomhus ( Grundläggande kunskapskrav åk 9)

Använder och utför de grundmotoriska rörelserna ( Fördjupade kunskapskrav åk 9)

Använder olika redskap och genomför dess teknik ( Fördjupade kunskapskrav åk 9)

Genomför och utför idrott utomhus( Fördjupade kunkskapskrav åk 9)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9