👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - med hjälp av substantiv, verb och adjektiv

Skapad 2017-09-17 22:26 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 – 9 Svenska
En skogsmus - flera skogs....Min fröken är gammal men min farmor är .... Ja vad heter det egentligen? Hur ändras orden när man pratar om en/ett eller flera eller om man vill jämföra (böja) orden. Tillsammans så undersöker vi språket och lär oss mer genom spel, filmer, lekar, arbetsblad och att skriva olika slags texter.

Innehåll

Mål

Du ska kunna skriva texter där du använder ord på ett i stort sett korrekt sätt, så att det blir lätt för läsaren att ta till sig din text. Då kan det vara bra att veta hur ord skrivs i plural och skillnaden på att skriva i nutid och dåtid samt hur ord kan kompareras. För att du ska bli bättre på detta ska vi arbeta med substantiv, verb och adjektiv. Du ska förstå vad det är för skillnad på dem samt lära dig mer om plural, singular, bestämd och obestämd form, dåtid och nutid samt kunna komparera några vanliga adjektiv. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att skriva olika slags texter så att du får möjlighet att utveckla ditt skrivande och vad du lärt dig om adjektiv, verb och substantiv. Genom att titta lite närmare på olika slags texter lär vi oss hur de är uppbyggda och på vilket sätt man skriver dem. Exempelvis skiljer sig instruktioner från dikter och berättelser. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med detta på olika sätt under hela tvåan. Du kommer att få skriva texter, se filmer, spela bingo och andra spel, arbeta med arbetsblad, lära dig tillsammans med kompisar och själv, diskutera, rita och använda dig av saker i närområdet. En del av undervisningen sker under våra utedagar. Vi gör som vi brukar (enligt Cirkelmodellen) att vi alltid börjar med gemensamma texter, därefter parvis innan du själv är redo och känner att du kan skriva enskilt. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas kontinuerligt (med jämna mellanrum) då vi skriver, diskuterar, arbetar med arbetsblad, spelar spel och under utedagarna. 

 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3