👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen vecka 38

Skapad 2017-09-17 22:37 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering Delfinen vecka 38

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA 38 …. GRUPP: ………Delfinen

 

MÅNDAG:

Lektion 1 : Veckans Hjälpreda: Linn

Lektion 2: Vi gör en mind-map på våra förkunskaper kring månadens frukt äpple

Lektion 3: Vi fortsätter med månadens frukt: Äpple. Vi tittar på de olika delarna på ett äpple. Skaft, skal, fruktkött och kärnhus. Vi lär oss TAKKtecken för äpple. vi fortsätter med ramsan kring äpple

Lektion 4: Linn, Lilly, Agnes och Malte gör Äpplemos, övriga tränar antal med hjälp av sifferäpplena.

Lektion 5: före Bornholm

MÅL/ INNEHÅLL: Se nedan: 

METOD: Se ovan

SYFTE:

Lektion 1: Vara i centrum, delaktighet

Lektion 2: Ta reda på barnens förkunskaper, för att kunna se vad de lär sig

Lektion 3: Begrepp, naturvetenskap, språk

Lektion 4: Vikt och volym, Delaktighet kring måltider och matematik

Lektion 5: Före Bornholm: introduktion av Samling 1 och Boken om den lilla,lilla gumman. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TISDAG : 

Lektion 1: före Bornholm: sagan om den Lilla,lilla gumman. 

 

ONSDAG:

Lektion 1: Vi läser boken " Sagan om det röda äpplet". 

Lektion 2: Vi tittar på tre olika äpplen, lika-olika ( Gul, röd, grön) och TAKKtecken för det

Lektion 3: Vi delar äpplet och pratar om hel, halv och fjärdedel

Lektion 4: Vi gör äppletryck med färg.

Lektion 5: Före Bornholm: sagan om den Lilla, Lilla gumman

MÅL/ INNEHÅLL:Se nedan: 

METOD: Se ovan 

SYFTE:

Lektion 1: Språkundervisning

Lektion 2: Språkundervisning, begrepp, TAKKtecken

Lektion 3. matematik och volym

Lektion 4: teknik och skapande

Lektion 5: Språkträning

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

Lektion 1: Värdegrund: Kompishjälp, samarbete i hallen med påklädning

Lektion 2: Utedag, vi går till piratens lekplats och samlar äpple

Lektion 3: Vi lägger våra äpple i en lång rad

Lektion 4: före Bornhom: sagan om den Lilla, lilla gumman

MÅL/ INNEHÅLL: Se nedan: 

METOD:Se ovan

SYFTE:

Lektion 1. Empati, värdegrund, lära sig att ta hjälp av varandra

Lektion 2: Bekanta oss med vår närmiljö, ta reda på var och hur äpplen växer

Lektion 3: Vi mäter med äpple, hur många äpple behövs för att det ska bli lika långt som ett barn. 

Lektion 4: Språkträning

 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016