👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO Good life Team 9 ht 17 (Re)

Skapad 2017-09-17 22:40 i Tågaborgsskolan Helsingborg
I det här arbetsområdet skall vi titta närmare på vilka etiska och moraliska dilemman vi kommer möta på livets väg. Och hur avgör vi vad som är rätt eller fel. Är det hjärtat eller hjärnan som styr? Detta och mycket annat kommer vi fördjupa oss i inom detta område som kommer lyfta många spännande tankar hos var och en av oss.
Grundskola 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet skall vi titta närmare på vilka etiska och moraliska dilemman vi kommer möta på livets väg. Och hur avgör vi vad som är rätt eller fel. Är det hjärtat eller hjärnan som styr? Detta och mycket annat kommer vi fördjupa oss i inom detta område som kommer lyfta många spännande tankar hos var och en av oss.

Matriser

Re
AO Good life Team 9 ht 17 (Re)

Matris Etik och moral

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Belyser moraliska frågeställningar ur olika perspektiv
Du behöver hjälp när du ska urskilja och belysa moraliska frågeställningar
Belyser någon frågeställning ur något perspektiv
Belyser någon frågeställning ur några olika perspektiv
Belyser någon frågeställning ur flera olika perspektiv och sätter in frågan i ett större sammanhang
För- och motargument
Du behöver hjälp för att hitta för- eller motargument
Använder något enkelt för- och motargument
Använder några för- och motargument
Använder flera för- och motargument
Underbygger argument
Du behöver hjälp när du ska underbygga dina argument
Underbygger vid enstaka tillfällen argumenten med relevanta fakta eller konkretiseringar
Underbygger emellanåt argumenten med relevanta fakta eller konkretiseringar och/eller logiskt resonerande
Underbygger ofta argumenten med relevanta fakta, konkretiseringar och logiskt resonerande
Använder etiska begrepp
Du behöver hjälp när du ska använda etiska begrepp
Använder något relevant etiskt begrepp med precision
Använder några relevanta etiska begrepp med precision
Använder flera relevanta etiska begrepp med precision
Använder etiska modeller
Du behöver hjälp när du ska använda etiska modeller
Använder någon grundläggande princip i någon etisk modell
Använder några etiska modellers grundläggande principer
Använder några etiska modellers grundläggande principer i relevanta sammanhang