👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sårbara platser

Skapad 2017-09-17 22:52 i Victoriaskolan Grundskolor
Extrema väder och plattektonik årskurs 8
Grundskola 8 Geografi

Att identifiera, reflektera kring samt analysera olika typer av sårbara platser på jordklotet. Vi lär oss också om uppkomst, förebyggande och sociala följder av dessa väder.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Identifiering, uppkomst och förebyggande av:

- Vulkaner

- Jordbävningar

- Tsunamis

- Orkaner

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med ett häfte om plattektonik och sårbara platser. Det blir en del föreläsningar och filmklipp där ni antecknar eller också ritar. 

Vi avslutar med ett individuellt specialiseringsområde där du får fördjupa dig i en specifik sårbar plats. Uppgift följer!

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Läraren tittar på tre områden:

- Lektionsaktivitet: Saker du presterar under lektionstid. Uppgifter, muntliga svar, diskussioner och slutledningsförmåga.

- Små inlämningar som görs under tiden: Vi jobbar med små skriv- eller rituppgifter.

- Ditt fördjupningsarbete: Din avslutande uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Sårbara platser

E
Enkelt
C
Utvecklat
A
Välutvecklat
Identifiering
Du kan visa på kartan var det är mer eller mindre troligt att olika typer av extrema väder eller vulkanisk aktivitet uppkommer
Du hittar några platser. Kanske inte alla, men du vet var några finns. Nån kan du också förklara varför.
Du hittar alla platserna vi gått igenom. Du kan förklara varför på de allra flesta.
Du hittar alla platser vi gått igenom samt kommer med egna förslag. Du kan förklara precis varför just de platserna är sårbara eller inte.
Uppkomst
Varför händer dessa naturkatastrofer?
Du kan förklara minst två olika typer av extrema situationer på ett enkelt sätt.
Du kan förklara varför och hur alla saker på listan händer.
Du kan förklara alla saker på listan på ett fördjupat sätt.
Förebyggande
Hur kan man hindra världen från att falla samman?
Du kan ge minst två förklaringar på hur man kan skydda sig från två olika extrema situationer.
Du kan ge exempel på skydd från alla saker på listan.
Du kan ge exempel på skydd från alla saker på listan samt problematisera om vad "skydd" egentligen betyder.
Begrepp
Särskilda geografi-ord.
Du kan några ord som du använder hyfsat.
Du kan flera ord som du använder korrekt i ett samtal.
Du kan flera ord som du använder korrekt, samt hittar egna ord eller lösningar på problem.
Reflektion
Hur är det att leva under hot av naturkatastrofer hela tiden?
Du kan förklara några skillnader om hur det är att leva i Sverige jämfört med andra länder i frågan om extrema förhållanden.
Du kan förklara ingående om hur det är att leva i Sverige jämfört med andra länder i frågan om extrema förhållanden.
Du kan förklara ingående om hur det är att leva i Sverige jämfört med andra länder i frågan om extrema förhållanden samt tänka kring möjliga scenarion för Sverige och världen.
Samband
Hur saker och ting hänger ihop. Samband mellan orsak och konsekvens.
Du kan se några samband mellan geografisk plats och sårbarhet.
Du kan se tydliga samband mellan geografisk plats och sårbarhet, men även mellan sårbarhet och ekonomi.
Du kan se tydliga samband mellan geografisk plats och sårbarhet, men även mellan sårbarhet och ekonomi, dödlighet, status och välstånd.