👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov V38 Åk 7, HT-17

Skapad 2017-09-18 08:40 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Eleven visar sina kunskaper i nedanstående moment. Fokus ligger på skriftlig framställning samt läsförståelse. * Hälsningsfraser * Beställa och fråga vad saker kostar. * Presentera sig själv. * Presentera någon annan. * Läsförståelse

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsförståelse
I enkla texter om vardagliga ämnen kan eleven förstå
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriftlig produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Grammatik
Eleven visar grundläggande grammatiska kunskaper. Fel förekommer men stör inte förståelsen nämnvärt.
Eleven visar grundläggande grammatiska kunskaper. Få fel förekommer men stör inte förståelsen nämnvärt.
Eleven visar goda grammatiska kunskaper. Endast enstaka fel förekommer.