👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för förskoleklassen Oleby skola

Skapad 2011-03-28 13:59 i Oleby skola Papperskorgen
Vi arbetar efter Bornholmsmetodens material. Det vi lär är hur språket är uppbyggt.
Grundskola F

Innehåll

Mål för undervisningen

Målen är

-att eleven ska känna säkerhet i tal, att våga prata och uttrycka sina känslor och åsikter -att eleven ska känna säkerhet i språkets grundstenar: rim-ord, meningar, ord,stavelser och ljud

Så arbetar vi

Vi bygger arbetet kring Trulles språkstege. Materialet innehåller en mäng övningar, lekar, sånger mm. till varje moment. Vi samtalar med varandra Vi lyssnar på varandra Vi berättar för varandra Vi sjunger tillsammans Vi arbetar med praktiskt material Vi arbetar i Trulles bok

Bedömning

Jag gör en informell bedömning av elevens språkliga utveckling för att kunna hjälpa och stödja den som behöver det. Du som är elev ska aktivt delta i alla aktiviteter, för att nästa läsår kunna bygga vidare på det du lärt under året i förskoleklassen.

Matriser

Svenska för förskoleklass Dalaberg LPP och Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rim-ord
Lyssnar efter rim i sagor, vid sagoläsning
Fyller i rimmen när vi läser rimsagor.
Rimmar spontant i olka situationer. Hittar egna rimord på givna ord.
Mening
Förstår att en mening har flera ord.
Räknar orden i en mening som står på tavlan eller på ett papper.
Hittar på egna meningar.
Ord
Förstår vad ett ord är. Hittar på egna ord.
Skiljer på korta ord och långa ord. Hittar på egna korta ord. Hittar på egna långa ord.
Förstår vad ett sammansatt ord är. Bygger egna sammansatta ord. Plockar isär sammansatta ord.
Stavelse
Deltar i att klappa stavelser i ord.
Lyssnar efter antal stavelser i sina namn och i andra ord.
Delar själv upp ord i stavelser. Räknar stavelserna.
Ljud
Förstår vad ett ljud är. Skiljer på ljud och bokstav.
Lyssnar efter ljud som kommer först.
Lyssnar efter ljud som kommer sist.