👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva - språket lyfter i förskolan hos Rumpnissen

Skapad 2017-09-18 09:45 i Förskolan Halmstad Halmstad
Alla barn utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivinlärningen. Alla barn utvecklar sin bokstavskännedom. Alla barn utvecklar sin ord-, text- och läsförståelse samt sin reflekterande förmåga. Denna planering knyter Nya Språket lyfter delarna Läsa - Skriva mot aktiviteter kopplade till IKT.
Förskola
Alla barn utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivinlärningen. Alla barn utvecklar sin bokstavskännedom. Alla barn utvecklar sin ord-, text- och läsförståelse samt sin reflekterande förmåga.

Innehåll

Varför?

Språket och den reflekterande förmågan utvecklas och lärs i ett sammanhang. Vi har sedan tidigare upplevt att barnen har ett stort intresse av att arbeta med digitala verktyg och ser fördelen med att verktygen ger tydliga återkopplingar/respons direkt till barnen. Barnens nyfikenhet är stor. Vi har jobbat med språket i olika former för att främja barnens språkutveckling. Föregående år fokuserade vi på Tala, samtala och lyssna med utgångspunkt i Nya språket lyfter. Detta år har Läsa och skriva blivit en naturlig fortsättning.

Syfte/Mål

 • Alla barn utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivinlärningen. 
 • Alla barn utvecklar sin bokstavskännedom.
 • Alla barn utvecklar sin ord-, text- och läsförståelse samt sin reflekterande förmåga.

För barnen

Att utveckla förmågan att:

 • Lyssna
 • Förstå begrepp/texter
 • Följa med i en handling
 • Leka med ord
 • Uttrycka tankar
 • Ställa frågor
 • Argumentera
 • Kommunicera med andra
 • Använda skriftspråk
 • Förstå och använda symboler/bilder

För pedagogerna

Hur kan IKT stimulera utvecklingen av barnen fonologiska medvetenhet, bokstavskännedom samt den tidiga läs- och skrivutvecklingen?

Utvecklingen kan stimuleras till exempel genom att:

 • identifiera var i orden ljuden finns
 • kunna rimma
 • lyssna ut vilka ord som börjar på samma ljud
 • få återkoppling på bokstavsljud och upplästa ord
 • bilda nya ord genom att ta bort/lägga till/byta ut ljud i ord
 • använda såväl bild, bild-/teckenstöd, bokstäver och ljud för att illustrera ord

Planera och genomföra

Vi arrangerar miljöer/situationer/relationer där:

 • Vi arbetar i mindre grupper och i olika gruppkonstellationer.
 • Vi utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära när vi introducerar olika arbetsformer. Såväl "traditonellt analoga" som digitala arbetsformer.
 • Vi tillgängliggör de digitala verktygen och det analoga materialet så att de blir enkelt och naturligt för barnen att använda även i aktiviteter helt styrda av barnen.
 • De digitala verktygen anpassas för att stimulera språkutvecklingen med inriktning läsa och skriva. (Appar till lärplattan: Puppet Pals, BookCreator, Kodable, Ordens magi, Skolstil 2, Skrivguiden. Övrig utrustning: Bee-Bot, Interaktiv TV, Wordwall3)

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Dokumentation av arbetet med mål/syfte ur barnens perspektiv, ska ske regelbundet. Vi fokuserar främst på

 • Förstå begrepp/texter
 • Leka med ord
 • Ställa frågor
 • Kommunicera med andra
 • Använda skriftspråk
 • Förstå och använda symboler/bilder

Reflektioner kring barngruppens upplevelser, dokumenteras med bild och film via bloggverktyget i Unikum. Samtliga inblandade pedagoger ansvarar för att dokumentera och tillföra reflektioner i Blogginläggen. Blogginlägget ska knytas mot planeringen. Arbetslaget gör en analys av arbetet utifrån den dokumentation som finns tillgänglig i Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016