👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskrestaurangen

Skapad 2017-09-18 10:08 i Grönvallska förskolan Örebro
Förskola
Maskrestaurangen ingår i temat lika olika

Innehåll

Syfte: Vårt syfte med maskrestaurangen är att den ingår som ett miniprojekt till lika-olika och skall fånga barnens intresse för normkritik. Vi utnyttjar barnens empati och intresse för djur till detta.                                                       Innehåll: Tillsammans med barnen gör vi en egen maskrestaurang av en glaslåda och myggnät. Vi diskuterar med barnen om varför vi äter och vad vi väljer att äta, en del människor utesluter kött eller griskött tex. Vad äter maskar? Vi gör ett protokoll med vad vi lägger ned i lådan efter att vi grävt ned den. På så sätt får vi in antalsuppfattning, former(löven), likheter olikheter mm. Är maskar bra för oss-kompostering

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016