👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och bildtext

Skapad 2017-09-18 10:13 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F
Hur kan en text förstärka en bild? Hur kan bilden förmedla förståelse, men sen bli ännu tydligare med hjälp av texten?

Innehåll

 

Du har fått lyssna till en högläsningsbok och ritat en bild som du har fått i huvudet när du har lyssnat.

När bilden är klar, förstärker du bildens budskap genom en utvecklad bildtext.

Vi har tittat på varandras bildtexter och hjälpts åt hur man kan utveckla dessa ytterligare.

Som sista moment fick du tillbaka alla dina bilder och bildtexter och kunde då försöka utveckla bildtexterna ytterligare en gång.

Nu är arbetsområdet slut och det är dags att få en bedömning i kunskapskravet:

Genom att kombinera text med bild, så att de samspelar på ett  fungerande sätt, kan eleven förstärka och  levandegöra sina texters budskap.

Klicka fram till bedömningsmatrisen och se hur det gick för dig. Tänk på att det bara är ett kunskapsmål av många, som tillsammans bidrar till ditt betyg i svenska. Tänk också på att ett betyg inte sätts på dig, utan på en liten förmåga som du har visat. DU är så mycket mer än ett litet betyg!!

Matriser

Bild och bildtext samspelar på ett......... fungerande sätt.

Rubrik 1

Nivå 1
i huvudsak
Nivå 2
ändamålsenligt
Nivå 3
ändamålsenligt och effektivt
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt