👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att göra en Rapp

Skapad 2017-09-18 10:15 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Musik
Vi tränar på det rytmiska inom musik genom att skapa en rapp med hjälp av Garageband för iPad. Eleverna skriver egen text (tema FN), rimmar och tränar rytm, takt och timing. Eleverna skapar ett beat i "Garageband" på ipad.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får lära sig om grunderna i Garageband. Hur man skapar ett trumspår och hur man lägger på en basloop samt hur man använder iPadens inbyggda mikrofon för att spela in sin röst.

Sedan får eleverna skapa eller kopiera en text, t ex en barnramsa, som de får spela in rytmiskt för att på så sätt skapa en "rapp". En rapp är en text som läser rytmiskt, precis som en sång men utan toner, t ex "Ole, dole doff...."

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Att göra en Rapp

Att skapa en Rapp

>
>
>
>
Timing
Du tränar på timing.
Du har skaplig timing.
Du har relativt god timing.
Du har god timing.
Skapa musik
Du tränar på att skapa musik.
Du skapar musik med relativt gott resultat.
Du skapar musik med gott resultat.
Du skapar musik med utmärkt resultat.