👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

blåbäret ht-17

Skapad 2017-09-18 10:19 i Varekils förskola Orust kommun
Förskola
Tema gemenskap

Innehåll

Mål:

skapa trygghet i gruppen

Syfte:

alla ska känna sig delaktiga, kunna uttrycka sina åsikter och kunna påverka sin situation

Utveckling pågår när:

barnen får träna sig på att leka tillsammans, skapa nya kontakter och vi lyssnar på vad barnen är intresserade av.

 

Så här kommer vi att arbeta mot målen:

Vi kommer att leka gruppstärkande lekar så att barnen lär känna varandra.

Vi ska gå på skogspromenader och ha gymnastik.

Vi sjunger och ramsar, tränar språk, ordförråd och matte.

Vi ska ha roligt tillsammans.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016