👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Mönster Gleerups åk 4

Skapad 2017-09-18 10:43 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 Matematik
Vi upptäcker mönster i bilder om med siffror

Innehåll

Vad vi ska lära oss....

Upptäcka mönster i figurer och i talföljder

Jämföra och ordna tal efter storlek

Läsa av och sätta ut tal på tallinje

Visa hur du gör när du löser problem

Lär oss begrepp som hör till detta område av matematiken

Hur ska vi lära oss detta?...

Gemensamma diskussioner i klassen

Genomgångar

Aktiviteter

Arbeta i Gleerups digitala matematikbok

Vad som kommer att bedömas...

Din medverkan i de gemensamma diskussionerna

Att du arbetar med de arbetsuppgifter som blir tilldelade

Hur du får visa vad du kan...

Visa med hjälp av Whiteboard

Måluppgifter !

Testa dig !

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och mönster år 4

Osäker
Ganska säker
Säker
Positonssystemet
Du vet vad varje siffra är värd i tal som tex 7132
Udda/Jämna tal
Du vet om ett tal är udda eller jämnt
Tallinjen
Du kan sätta ut och avläsa tal längs tallinjen.
Utläsa högre tal
Du kan läsa tal inom talområdet 0-10000
Skriva högre tal
Du kan skriva tal inom talområdet 0-10000 med siffror
Du kan storleksordna tal inom talområdet 0-10000
Se mönster i tal och figurer
Du ser mönster i serier med tal och figurer samt skapa egna talföljder
Begreppsförmåga
Du förstår begrepp inom taluppfattning, såsom skillnad på siffra och tal, tallinje, udda och jämnt, talföljd, positionssystem